Bolečina v področju kolka je pogosta.


Vzrokov za njen nastanek je več.


Najpogostejši je osteoartoza, ostali pa so: artritis, prenesena bolečina (iz hrbtenice, sakroiliakalnih sklepov, slepiča, sečil), tendinitis/entezitis adduktorjev kolka, peritihanterni burzitis in tendinitis/entezitis peritrohanternih mišic.


Pri mlajših bolnikih moramo v prvi vrsti pomisliti na artritis, ki je lahko revmatski ali septični, pri starejših pa na osteoartrozo.


Pri opredelitvi bolečine si pomagamo z anamnezo, kliničnim pregledom in slikovnimi preikavami (RTG, CT, MRI, UZ).


Bolečina v kolku zaradi osteoartroze ima mehanični vzorec:

  • izrazitejša je zvečer

  • poveča se pri gibanju

  • zmanjša se s počitkom in v določenih položajih sklepa izzveni

  • kratkotrajna jutranja okorelost <10min

  • kratkotrajna okorelost po vsakem počitku <2-3 minOsteoartroza


Osteoartrotično bolečino občuti bolnik globoko v dimljah in ob dimeljskem ligamentu, seva pa lahko tudi glutealno in v stegno vse do kolena.

Najprej se pojavita boleči in omejeni notranja rotacija in abdukcija, sčasoma pa še bolečnost in omejenost ostalih gibov v kolku.


Bolečina v kolku zaradi artritisa ima vnetni vzorec:

  • izrazitejša je zjutraj

  • zmanjša se z gibanjem

  • prisotna je tudi v mirovanju, v nobenem položaju sklepa ne izzveni

  • dolgotrajna jutranja okorelost (>30 min.)

  • dolgotrajnejša okorelost po vsakem počitku (>5 min.)


Septični artritis je po navadi monoartritis, pri vnetnih revmatskih boleznih pa gre običajno za več sklepno prizadetost in za prisotnost tudi drugih kliničnih znakov bolezni.


Prenesena bolečina iz L/S hrbtenice, SIS in trebušnih organov (sečevod, sečni mehur, slepič, debelo črevo) je difuzna in neostro omejena.

Če je prenesena iz hrbtenice ali SIS, jo bolnik običajno občuti globoko glutealno, preneseno iz trebušnih organov pa v dimljah.


Bolečina prenesena iz SIS ima po navadi vnetni vzorec, iz L/S hrbtenice pa mehanični, lahko je spremljana tudi z disestezijo, poveča se pri flexiji hrbtenice, kihanju in kašljanju.


Pri vnetju adduktorjev je bolečina omejena na medialni predel dimeljske regije in se poveča pri forsirani abdukciji kolka z zunanjo rotacijo in pri addukciji proti uporu.


Bolečina povezana s peritrohanternim burzitisom je omejena na zunanjo stran kolka, seva pa lahko tudi glutealno in po lateralni strani stegna do kolena.

Povečajo jo pritisk na veliki trohanter, ležanje na prizadeti strani kolka in hoja.

Pasivna gibljivost kolka običajno ni boleča, bolečina se lahko pojavi le pri extremnih rotacijah.